BAN QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG, PHÒNG HỘ
TỈNH THÁI NGUYÊN

STT

Họ và tên

Giới tính

Số điện thoại

Chức vụ đương nhiệm

1

Nguyễn Quang Lịch

Nam

0978 870 196

Giám đốc

2

Nguyễn Văn Tuyên

Nam

0975 341 141

Phó giám đốc

3

Lê Đăng Hưng

Nam

0982177181

Phó giám đốc

4

Ninh Viết Sơn

Nam

0975907511

Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật

5

Nguyễn Minh Tuấn

Nam

0978494050

Phó trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật

6

Hà Mậu Hiệp

Nam

0978655615

Trạm trưởng Trạm Bảo vệ rừng số 1

7

Trần Thái Hiệp

Nam

0968013828

Phó Trạm trưởng Trạm Bảo vệ rừng số 1

8

Luân Thị Oanh

Nữ

0975 818 416

Phó trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp

9

Đặng Văn Nam

Nam

0982399778

Viên chức

10

Phùng Thị Lan Anh

Nữ

0919 882 858

Viên chức

11

Hồ Thị Thu Dung

Nữ

0972 998 784

Viên chức

12

Phạm Vũ Dạ Hương

Nữ

0985 789 804

Viên chức

13

Ma Văn Sáng

Nam

0948 585 800

Viên chức

14

Phạm Ngọc Hùng

Nam

0986 538 978

Viên chức

15

Lý Duy Đồng

Nam

0975 514 296

Viên chức

16

Ngô Hồng Văn

Nam

0972998119

Viên chức

17

Phạm Thùy Linh

Nữ

0984792514

Viên chức

18

Nguyễn Thị Bích Phượng

Nữ

0975062222

 

Viên chức

19

Hoàng Minh Giang

Nam

0393161241

Viên chức

20

Đinh Thanh Phúc

Nam

0964391222

Viên chức

21

Triệu Trung Hiếu

Nam

0977783007

Viên chức

22

Ma Thị Tiệp

Nữ

0973400431

Viên chức

23

La Thị Phượng

Nữ

0984505969

Viên chức

24

Nguyễn Văn Lâm

Nam

0989852758

Viên chức

25

Nguyễn Ngọc Toàn

Nam

0989516354

Viên chức

26

Phạm Thế Việt

Nam

0364956999

Viên chức

27

Trần Thị Thanh Hải

Nữ

0397229088

Viên chức

28

Vũ Thế phương

Nam

0377336829

Viên chức

29

Trịnh Thị Hồng Hạnh

Nữ

0965424335

Viên chức

30

Phạm Văn Trung

Nam

0345849650

Viên chức

Bản Đồ khu bảo tồn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 44171