DANH SÁCH
Lãnh đạo, cán bộ Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng
TT Họ và Tên Giới tính Số điện thoại Chức vụ đương nhiệm
1 Nguyễn Quang Lịch Nam 978,870,196 Giám đốc
2 Phan Quốc Thụ Nam 977,404,087 P. Giám đốc
3 Nguyễn Văn Tuyên Nam 975,341,141 P. Giám đốc
4 Nguyễn Bá Phòng Nam 974,463,711 P. Hạt Trưởng
5 Hồ Thị Thu Dung Nữ 972,998,784 Phó phòng
6 Phạm Ngọc Hùng Nam 986,538,978 LĐHĐ 68
7 Nguyễn Văn Thành Nam 987,149,888 LĐHĐ 68
8 Lê Thị Liền Nữ 974,437,488 LĐHĐ 68
9 Triệu Trung Hiếu Nam 977,783,007 VC 
10 Lê Hữu Thức Nam 983,546,236 KLV
11 Ma Văn Sáng Nam 1,632,118,234 VCKL
12 Bùi Huy Đại Nam 975,026,260 VCKL
13 Hoàng Minh Giang Nam 987,843,348 VCKL Văn phòng Ban
14 Nguyễn Văn Xây Nam 915,532,666 HĐLĐ 68
15 Trần Đình Tứ Nam 943,231,750 Trạm phó trạm kiểm lâm Sảng Mộc
16 Hà Mậu Hiệp Nam 978,655,615 Trạm trưởng trạm Kiểm lâm nghinh Tường
17 Lý Duy Đồng Nam 975,514,296 Trạm phó trạm kiểm lâm vũ chấn
18 Trần Thái Hiệp Nam 968,013,828 Trạm phó trạm kiểm lâm ngọc sơn II
19 Đinh Thanh Phúc Nam 964. 391.222 VCKL trạm kiểm lâm Nghinh Tường
20 Nguyễn Công Thông Nam 985,593,597 Trạm trưởng trạm Kiểm lâm Sảng Mộc
21 Nguyễn Văn Lâm Nam 984,778,431 VCKL trạm Kiểm lâm Vũ Chấn
22 Nguyễn Ngọc Toàn Nam 989,516,354 VCKL trạm Kiểm lâm Nghinh Tường
23 Đinh Xuân Hữu Nam 986,416,777 Công chức kiểm lâm Trạm Kiểm lâm Kim Sơn
24 Trần Quốc Hoàn Nam 988,396,235 Trạm trưởng trạm Kiểm lâm Ngọc Sơn II
25 Đặng Phi Hùng Nam 945,956,875 Trạm phó trạm Kiểm lâm Kim Sơn
26 Nguyễn Quang Mừng Nam 977,300,690 Công chức
27 Cù Quốc Huy Nam 1,668,520,999 Trạm phó trạm Kiểm lâm Nghinh Tường
28 Vũ Thế Phương Nam 942,184,641 VCKL trạm Kiểm lâm Nghinh Tường
29 Nguyễn Văn Lăng Nam 984,685,848 Tổ trưởng tổ KLCĐ&PCCR
30 Kiều Văn Kiên Nam 977,852,223 HĐLĐ 68
31 Hoàng Văn Thành Nam   VCKL trạm Kiểm lâm Cúc Đường

 

Bản Đồ khu bảo tồn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4168

Tổng truy cập: 32046