Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng được xác lập trong phạm vi 06 xã và 01 thị trấn huyện Võ Nhai gồm: xã Sảng Mộc, Nghinh Tường, Vũ Chấn, Thượng Nung, Thần Sa, Phú Thượng và thị trấn Đình Cả. Với tổng diện tích tự nhiên là 48.913,66 ha. Đất quy hoạch cho rừng đặc dụng là 14.477,37 ha (Theo Quyết định số 93/QĐ-UBND, ngày 13/01/2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên). 

- Vị trí địa lý: 

Cách thành phố Thái Nguyên 40km  về phía Đông Bắc có tọa độ địa lý:

+ Từ 105o51'05'' đến 106o08'38'' Kinh độ Đông. 

+ Từ 21o45'12'' đến 21o56'30'' Vĩ độ Bắc

- Ranh giới:

+ Phía Đông: Giáp với huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

+ Phía Bắc: Giáp với huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

+ Phía Tây: Giáp với huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

+ Phía Nam: Giáp với các xã còn lại của huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. 

Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng có mức độ đa dạng sinh vật cao với hệ thống núi đá vôi tập trung, nơi đây có nhiều loài động, thực vật rừng quý hiếm:

- Hệ thực vật rừng: Có 1096 loài, trong đó cây gỗ 319 loài; loài cây dược liệu 574 loài; loài cây cảnh 84 loài...vv

- Hệ động vật rừng: Có 259 loài, trong đó loài thú 56 loài (mới phát hiện một đàn Voọc mũi hếch 07 con, thàng 6/2010); loài chim 117 loài; loài Bò sát 28 loài, trong Khu bảo tồn có 15 loài thuộc nhóm IB và 19 loài thuộc nhóm IIB. 

       Những năm gần đây, để quản lý bảo vệ, xây dựng và phát triển Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng theo quy chế quản lý rừng, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 1604/QĐ-UBND, ngày 08/7/2009 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Dự án xác lập Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng; Quyết định số 3043/QĐ-UBND ngày 13/12/2010 về việc Kiện toàn tổ chức bộ máy Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng ; Quyết định số 3042/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 về việc thành lập Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Thần Sa - Phượng Hoàng; Quyết định số 93/QĐ-UBND, ngày 13/01/2011 về việc Phê duyệt kết quả số liệu giao rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng. 

 

Bản Đồ khu bảo tồn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3999

Tổng truy cập: 32041