Kiểm tra công tác an toàn về phòng và chữa cháy rừng tại Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên

26-08-2021 11:20

       Ngày 26/8/2021, Đoàn kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng do đồng chí Trung tá Nguyễn Trung Kiên - Phó trưởng Phòng PCCC và CHCN Công an tỉnh Thái Nguyên làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác PCCCR tại Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên. Làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Quang Lịch  - Giám đốc Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên cùng cán bộ công chức, viên chức Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên.               

Hình ảnh làm việc tại Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên

          Qua kiểm tra Ban quản lý đã chỉ đạo, triển khai đầy đủ các văn bản của các cấp về công tác PCCCR, đồng thời tham mưu, ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường kiểm tra, các phương án về công tác PCCCR. Đồng thời thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị có liên quan tuyên truyền công tác PCCCR đến các đơn vị, tổ chức, thôn, bản và nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng khác nhau.  Ban quản lý đã thành lập và duy trì có hiệu quả cao các Đội PCCCR tại đơn vị và mô hình Tổ đội bảo vệ rừng và PCCCR tại cơ sở. Trang bị đầy đủ các phương tiện phục vụ PCCCR và làm tốt công tác lưu giữ, bảo quản, bảo dưỡng đảm bảo theo đúng quy định và phục vụ tốt công tác PCCCR.

Kiểm tra phương tiện PCCCR

          Kết luận của buổi làm việc, Đoàn công tác đề nghị BQL tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho các cấp chính quyền thực hiện tốt công tác PCCCR theo quy định. Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, thông tin các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về Luật phòng cháy chữa cháy đặc biệt là về PCCCR. Tiếp tục duy trì có hiệu quả các Tổ đội PCCR và các mô hình tại cơ sở. Tăng cường thực hiện có hiệu quả các mặt công tác khác để phát huy tinh thần, trách nhiệm trong công tác PCCCR nói riêng và đặc biệt là bảo vệ, phát triển rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên nói chung./.

Tin và ảnh: Dạ Hương

Dạ Hương

Bản Đồ khu bảo tồn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4168

Tổng truy cập: 32048