Kiểm tra hoạt động công đoàn tại Công đoàn cơ sở Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên năm 2021

19-11-2021 09:09

  Thực hiện Kế hoạch số 133/KH-CĐN ngày 04/11/2021 về kiểm tra, chấm điểm, đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở năm 2021; Ngày 18/11/2021 Công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại CĐCS Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên, Đoàn do đồng chí Dương Minh Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra công đoàn làm Trưởng đoàn.

  Qua kiểm tra cho thấy, công đoàn cơ sở đã xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả quy chế hoạt động của Ban chấp hành, quy chế dân chủ tại cơ sở; Tuyên truyền, phổ biến, triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, chế độ chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước hiện hành; Tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động thiết thực, phù hợp tạo không khí thi đua sôi nổi;  Vai trò của các đồng chí ủy viên Ban chấp hành và Chủ tịch CĐCS được phát huy; Việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của đoàn viên được đảm bảo; Công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ sổ sách và thực hiện công tác thông tin, báo cáo được thực hiện tương đối nghiêm túc; Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên.

  Đồng chí Dương Minh Tuấn thay mặt Đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hoạt động của CĐCS Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên đã đạt được, đồng thời đồng chí cũng đề nghị CĐCS tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết công đoàn các cấp bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực, bảo đảm đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn.

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra


Dạ Hương

Bản Đồ khu bảo tồn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4127

Tổng truy cập: 32018