Tổ chức tập huấn ứng dụng phần mềm quản lý văn bản trong chuyển đổi số

24-09-2021 10:50

  Ngày 23/9/2021 Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên cùng Viễn thông Thái Nguyên đã phối hợp với Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn triển khai, áp dụng phần mềm quản lý văn bản, chữ ký số cho lãnh đạo, cán bộ viên chức của Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên.

Chuyên viên Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai phần mềm quản lý văn bản

  Tại buổi tập huấn, chuyên viên Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã hỗ trợ các lãnh đạo và cán bộ viên chức của Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản, triển khai áp dụng chữ ký số trong soạn thảo, ban hành văn bản.

 

Lãnh đạo cùng cán bộ viên chức BQL rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên tại buổi tập huấn

  Lớp tập huấn nhằm nâng cao ý thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cho các lãnh đạo, cán bộ viên chức. Góp phần thực hiện thành công chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên
Dạ Hương

Bản Đồ khu bảo tồn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4292

Tổng truy cập: 32052