Triển khai cắm biển mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng

01-11-2020 09:57

Mô hình trình trồng cây dược liệu dưới tán rừng được thực hiện trên diện tích 6ha, 07 hộ gia đình tham gia. Kết quả kiểm tra sau 04 tháng trồng cho thấy, cây Ba kích và cây Cát sâm sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ sống trên 95%, không có sâu bệnh hại; hiện nay cây đã phân nhánh gốc từ 2-3 nhánh, Bước đầu đánh giá cây ba kích tím và cây Cát sâm phù hợp với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng tại địa phương. Hiện tại Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các hộ dân theo dõi tình hình sinh trưởng, phát triển của cây ba kích, các loại sâu bệnh phát sinh gây hại để có biện pháp chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời ở những năm tiếp theo, làm cơ sở để tuyên truyền, khuyến cáo trước khi nhân rộng mô hình trồng Ba kích tím, Cát Sâm  trên địa bàn.

Cắm biển mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng tại xóm Phú Cốc, xã Sảng Mộc

Cắm biển mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng tại xóm Bản chương, xã Sảng Mộc

Tin và ảnh: Ma Thị Tiệp.Bản Đồ khu bảo tồn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4033

Tổng truy cập: 32035